De Hesseler Fietsers

Lidmaatschap

Kijk op onze aanmeldpagina voor meer informatie.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 55,- per jaar + eenmalig € 3,50 inschrijfkosten.

Aanmelden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Edit Template

Sportblazer maart 2023

De Hesseler Fietsers

Voorwoord

Vrijdag 17 maart, de vooravond van onze eigen Voorjaarstocht. Fantastisch weer vandaag en daarom volop hoop op een mooi deelnemers aantal de volgende dag. Onze vrijwilligers hebben er alles aan gedaan de routes goed te pijlen, de sponsorspandoeken hangen op hun plek en de starttafel is ingericht. We zijn er klaar voor. Ook zaterdagmorgen is het mooi weer. Wel voorspeld buienradar rond een uur of negen een bui. Vaak heeft buienradar het mis, deze keer echter niet. Juist bij de start van onze tocht een regenbui. Gelukkig kort van duur en even later zelfs een mooi zonnetje. Deze doet een aantal fietsers alsnog besluiten richting Oosterhesselen te rijden om deel te nemen aan onze tocht. In totaal blijken uiteindelijk 79 mensen te hebben deelgenomen. Verreweg de meesten van hen fietsen de route van 117 kilometer die hen via de VAM-berg richting Diever leidt. De route van 53 kilometer voert de deelnemers na de beklimming van de VAM-berg weer richting Oosterhesselen. Ondanks het toch wat tegenvallende deelnemersaantal kijken we terug op een mooie tocht met mooie reacties van de deelnemers. Dank daarom aan de vrijwilligers die deze tocht mogelijk hebben gemaakt.

Henk van Veen

Nieuwtjes

Website

In de vorige Sportblazer werd al melding gemaakt van de nieuwe website waaraan wordt gewerkt. Inmiddels is deze bijna klaar. Op onze komende ledenvergadering zullen we deze presenteren aan onze leden. We zijn benieuwd naar de reacties.

Clublogo

Bij een nieuwe website hoort eigenlijk ook een nieuw clublogo. Het huidige logo is wat verouderd. We zijn daarom bezig met het ontwerpen van een nieuw, meer eigentijds logo. Binnenkort hopen we ook deze te kunnen presenteren.

Leden enquête

Voor een bestuur is het van belang te weten wat er onder de leden leeft. Wat gaat goed, wat gaat minder goed en waar moeten we dus aan werken. In verband hiermee hebben we met hulp van onze bond, de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), een enquête gehouden onder onze leden. De respons hierop was erg goed en de uitkomsten stemmen tot tevredenheid. Over het algemeen zijn onze leden erg tevreden over de gang van zaken binnen onze vereniging. Wel hebben we wat nuttige tips gekregen waarmee we aan de slag gaan.

Statuten

Op 1 juli 2021 werd de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze Wet regelt diverse zaken die verband houden met het bestuur van een vereniging. In verband hiermee hebben wij onze statuten tegen het “licht” gehouden en op een aantal punten aangepast. Binnenkort zullen de aangepaste, ge-update statuten aan onze leden worden voorgelegd.

Jaarvergadering

Op vrijdag 31 maart houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in De Woag.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag toerseizoen 2022
 5. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie en reservelid
 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Henk van Veen. Aftredend en niet herkiesbaar Roelof Jeuring. Het bestuur draagt Pieter van Dijk voor als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.
 9. Data evenementen 2023
 10. Rondvraag en sluiting.

Blog Jan Zwiers

In’t zuud’n was’t niet warmer! 

Vanochtend om 8.45 uur sneeuwde het opnieuw. Opletten dus, vooral in de bochten. We reden richting het zuidwesten, via Zwinderen binnendoor naar Dalerpeel en Nieuwe Krim. Van daaruit onverhard richting Holthone. 

Ruim 40 jaar geleden leerden we op de GSG in Emmen van meneer Meijer bij Aardrijkskunde dat naarmate je verder naar het zuiden gaat het dan warmer is. 

We kunnen jullie zeggen, het klopt niet. 

We vertrokken met 2 graden boven nul. 

Bij Gramsbergen, dat toch duidelijk zuidelijker ligt, was het 1,5 graad boven nul. 

Om deze teleurstelling te verwerken dronken we koffie bij Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen. Echt een mooie pleisterplaats! Misschien niet heel logisch, koffie bij de bierbrouwerij. Maar de algemene opinie was dat 10.15 uur te vroeg is voor een borrel. 

Binnen liepen 2 reusachtige katten. We dachten aan lynx-en en dat zou gezien de temperatuur best kunnen. 

Al pratende kwamen we er ook achter dat de meerderheid van onze groep geen kattenliefhebber is. De details zijn niet geschikt om te vermelden. 

Na de stop ging het langs de Vecht naar Laar in Duitsland. Altijd een leuk stuk. 

Vervolgens begon het racen. Wind in de rug en buffelen op het grote verzet. 

Waterkoud of niet, gas d’r op! Met de hartslag op 165 richting het Noorden, waar het warmer is dan in het Zuiden! 

Gelijk de fiets afspoelen, om te voorkomen dat je morgen een oranje ketting hebt (quote Andre Meijer). 

Douchen en met de beentjes op bank (stukken lezen voor morgen). 

Recente Berichten

 • All Post
 • 2 Daagse
 • Alle club activiteiten
 • Alle evenementen
 • ATB
 • ATB tocht
 • BBQ
 • Clubtoertochten
 • Fietsen tegen Kanker
 • Foto's
 • Gravel ride
 • Jaarvergadering
 • Kilometer bokaal
 • Nieuws
 • Race
 • Routes
 • Sluitingsrit
 • Verslagen
 • Voorjaarstocht

Word lid!

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Lid worden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

© 2024 De Hesseler Fietsers

Created and powered by YMD