De Hesseler Fietsers

Lidmaatschap

Kijk op onze aanmeldpagina voor meer informatie.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 55,- per jaar + eenmalig € 3,50 inschrijfkosten.

Aanmelden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Edit Template

Jaarverslag

De Hesseler Fietsers

Verslag van de jaarvergadering van de Hesseler Fietsers op vrijdag 22 april 2022 in café Deen te Oosterhesselen.

Aanwezig: Leon Hofma, Wim van Nieuwenhuizen, Freek Scheffer, Okko Dekker, Hans Hornstra, Jan van Boven, Iede Jutstra, Berend Zwiers, Geert Engberts, Jan Veldkamp, Rini  Meppelink, Ike Hylkema, Roelof Jeuring, Rinze Lenstra, Bert Stadman, Hendrik de Jonge, Pieter van Dijk, Michel Lanjouw, Ed Sterke, Homme Prins, Rudy Hilbrands, Jacob Schepers, Gert Hammink.

Met kennisgeving afwezig: Siebrand  Hofman, Peter Modderkolk, Jaap Postma, Jos Bodewes, Rinus Hilbrands, Ranal Kregel, Jannes Heinhuis

Opening:

De voorzitter van de vergadering, Roelof Jeuring,  heet iedereen welkom en verontschuldigt de voorzitter voor zijn afwezigheid vanwege familieomstandigheden.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Kleding die besteld is bij Bioracer is aangekomen en is na afloop van de vergadering te verkrijgen.
Er zijn geen ingekomen stukken.

Verslag en notulen vorige vergadering:
Vanwege de lock-down i.v.m. coronamaatregelen was de jaarvergadering online.

Op het verslag van de van de voorzitter zijn geen opmerkingen.

Jaarverslag toerseizoen 2021:

De secretaris leest het verslag voor. Hierna wordt het verslag vastgesteld.

Het verslag is als bijlage bij de notulen gevoegd.

Financieel overzicht 2021 en begroting 2022:

De penningmeester leest het verslag voor en licht de cijfers van de jaarstukken toe.

Enkele vragen worden gesteld en beantwoord door het bestuur.

Hans Hornstra vroeg zich af of de vereniging iets moet doen met de reserves van de vereniging, die nu al voor de tweede keer op rij toegenomen zijn.

Het bestuur antwoordt dat dit vooral komt door de situatie ontstaan door corona waardoor veel activiteiten niet plaats konden vinden.

Bert Stadman bracht naar voren dat de financiële reserve heel reëel is.

Bert Stadman was van mening dat de sponsorbijdrage van “Bert Stadman Makelaardij “ niet €1000 , maar €1250 was.

De penningmeester dacht van niet. Afgesproken is om dat op korte termijn met het bestuur te bepreken.

Verslag kascommissie:

De kascommissie, bestaande uit Jannes Heinhuis en Geert Engberts, hebben geen bijzonderheden aangetroffen en de boekhouding goedgekeurd.

Geert Engberts prijst de penningmeester voor de correcte boekhouding.

De vergadering verleent de penningmeester décharge.

De nieuwe kascommissie bestaat uit Geert Engberts en Hans Hornstra en Berend Zwiers wordt reserve lid.

Bestuursverkiezing:

Ike Hylkema is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt herbenoemd.

Okko Dekker treedt af en is niet herkiesbaar omdat hij verhuisd is naar Diever.

Okko is ongeveer 7 jaar bestuurslid  geweest.

Okko wordt hartelijk bedankt door de voorzitter van de vergadering voor al het werk wat hij voor de vereniging heeft verzet.

Hij krijgt een “(Diner) Cadeaubon” van de penningmeester en neemt ook een bouquet bloemen voor Dineke in ontvangst.

Michel Lanjouw is bereid om tot het bestuur toe te treden. Hij wordt benoemd.

Data evenementen:

27 augustus: NTFU tocht “De Dikke banden tocht” gaat niet door i.v.m. de VOEVV-tocht een week eerder.

27 augustus: NTFU Graveltocht. Omdat de vorige Bos en Heidetochten slecht bezocht werden is het bestuur op zoek gegaan naar een alternatief. Omdat graveltochten tegenwoordig erg populair zijn heeft het bestuur hiertoe besloten.

3 en 4 september: 2-Daagse in Markelo.

De data voor de volgende evenementen moeten nog worden vastgesteld:

 • Barbecue
 • Sluitingsrit

Extra agendapunt Eigen ATB-route:

Michel Lanjouw geeft een toelichting. De bedoeling is dat er een route door het Geeserbos wordt aangelegd en dat er een verbinding gerealiseerd wordt tussen de routes rond de VAM-berg en  het Sleenerzand.

De gemeente Coeverden, het Wielerplatform en de provincie steunen het initiatief en willen daarin principe ook subsidie aan verlenen.

Er zal ook een beroep gedaan worden op de leden van de vereniging voor het plegen onderhoud.

Jacob Schepers vraagt zich af of er paden in het bos aangelegd gaan worden en of dit wel toegestaan wordt.

Okko Dekker brengt naar voren dat als je een eigen ATB-route hebt het organiseren van een ATB-tocht wellicht moeilijk wordt omdat die dan alleen over de eigen ATB-route geleid mag worden. Er wordt steeds minder toegestaan door Staatsbosbeheer. De laatste ATB-tocht leek al bijna een graveltocht, omdat vooral van brede paden gebruik moest worden gemaakt.

Rondvraag:

Bert Stadman breng naar voren dat de uiting van de verschillende sponsoren op de kleding niet in overeenstemming is met de bijdrage.

In het bestuur is dat al een punt van aandacht en daar wordt binnenkort ook actie op ondernomen.

Okko Dekker: Er zijn weer loten te koop voor de ROPA-run.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Recente Berichten

 • All Post
 • 2 Daagse
 • Alle club activiteiten
 • Alle evenementen
 • ATB
 • ATB tocht
 • BBQ
 • Clubtoertochten
 • Fietsen tegen Kanker
 • Foto's
 • Gravel ride
 • Jaarvergadering
 • Kilometer bokaal
 • Nieuws
 • Race
 • Routes
 • Sluitingsrit
 • Verslagen
 • Voorjaarstocht

Word lid!

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Lid worden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

© 2024 De Hesseler Fietsers

Created and powered by YMD