De Hesseler Fietsers

Lidmaatschap

Kijk op onze aanmeldpagina voor meer informatie.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 55,- per jaar + eenmalig € 3,50 inschrijfkosten.

Aanmelden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Edit Template

1 maart Jaarvegadering

De Hesseler Fietsers

Beste leden,

hierbij worden jullie uitgenodigd voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 maart 2024, om 20.00 uur bij café Deen (De Woag).

Bijgesloten zijn de agenda voor de vergadering en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Namens het bestuur, Henk van Veen

Agenda jaarvergadering TFC De Hesseler Fietsers vrijdag 1 maart 2024, aanvang 20.00 uur bij café Deen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag toerseizoen 2023

  Pauze

 6. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe leden en reserve lid kascommissie Hendrik de Jonge was reserve, kandidaat Geert Engerts
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Ranal Kregel. Aftredend en niet herkiesbaar Gert Hammink. In de hierdoor ontstane vacature is nog niet voorzien.
 10. Contributieverhoging
  Het bestuur stelt voor de contributie voor 2024 met € 5,- te verhogen en deze in 2025 nogmaals met € 5,- te verhogen.
 11. Data evenementen

16 maart 2024            : Voorjaarstocht
9 juni 2024                  : Gravelride
15 juni 2024                : Fietsen tegen kanker
18 augustus 2024      : Lucas Zwaantocht
7 september 2024     : BBQ
6 oktober 2024          : ATB-tocht
26 oktober 2024        : Sluitingsrit
13 december 2024    : Uitreiking kilometerbokaal

11 Rondvraag

12 Sluiting

Na afloop van de vergadering gaan we een filmpje bekijken over veilig fietsen in de groep.

Recente Berichten

 • All Post
 • 2 Daagse
 • Alle club activiteiten
 • Alle evenementen
 • ATB
 • ATB tocht
 • BBQ
 • Clubtoertochten
 • Fietsen tegen Kanker
 • Foto's
 • Gravel ride
 • Jaarvergadering
 • Kilometer bokaal
 • Nieuws
 • Race
 • Routes
 • Sluitingsrit
 • Verslagen
 • Voorjaarstocht

Word lid!

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

Lid worden

Voordat je definitief lid wordt van onze vereniging, kun je vrijblijvend een aantal keren meefietsen. Ben je na deze introductie enthousiast geworden, schrijf je dan in!

© 2024 De Hesseler Fietsers

Created and powered by YMD