De Hesseler Fietsers

Club Activiteiten

Jaarlijkse BBQ 2024

De jaarlijkse club BBQ zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 7 september 2024, vanaf 17.00 uur bij café Deen. Leden, sponsoren en hun partners zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. De kosten voor de BBQ zijn voor rekening van de vereniging. Genoten consumpties zijn voor eigen rekening.