De Hesseler Fietsers

Club Activiteiten

Jaarvergadering: Vrijdag 31 maart 2023

Aanvang 20.00 uur in de Waog te Oosterhesselen.

Oosterhesselen, 31 Maart 2023.

Onderwerp: Jaarvergadering 2022

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaar­vergadering op vrijdag­ 31-03-2023 in de Waog te Oosterhesselen, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1 – Opening

2 – Mededelingen en ingekomen stukken

3 – Verslag vorige vergadering

4 – Jaarverslag toerseizoen 2022

5 – Financieel overzicht 2022 en begroting 2023.

6 – Verslag kascommissie. (Geert Engberts, Hans Hornstra, res. Berend Zwiers)

7 – Benoeming nieuw lid kascommissie en nieuwe reserve.

8 – Bestuursverkiezing

  • Periode Henk van Veen loopt af.
  • Henk is herkiesbaar.
  • Periode Roelof Jeuring loopt af, Roelof is niet herkiesbaar het bestuur stelt Pieter van Dijk voor als kandidaat.
  • Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.

9 – Data evenementen,

  • Onze NTFU tochten staan vermeld op de website.
  • Overige evenementen nog nader te bepalen

 10 – Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Roelof Jeuring. (secretaris)